Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVORDAN
.. skrive sine minner?Fremdeles kan vi kan skrive både...:

.. med håndskrift, skrivemaskin eller PC.

Og det er nyttig enten en skriver spredte notater om forskjellige ting en husker fra sitt arbeidsliv

... eller som mer sammenhengende fortelling, som en bygger opp slik en selv vil, og hvor en selv velger hva en vil legge vekt på. En slik framstilling kan følge et livsløp gjennom ulike faser, eller den kan følge en utvikling en synes er interessant å fortelleom i et yrke eller på en arbeidsplass.

For noen kan det sikkert også være trivelig og lærerikt å samle minner om arbeid i samarbeid med andre. Flere i et arbeidsmiljø går da sammen og danner en skrivegruppe. Så kan det lærerike kombineres med noe trivelig sosialt. 

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 


Interiør i arbeiderboligen ved Klevfos Industrimusem. Foto: Ingar Kaldal

 

 

 Sist oppdatert 19.10.2016
2006©Ingar Kaldal