Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:


 

HVORFOR..
..er det viktig at noen skriver ned sine minner om arbeid?

Finnes det noe som flere mennesker har brukt mere tid og krefter på i alle epoker av historien, enn å arbeide? Neppe. Men hvor mye står det om det arbeidet folk har levd av og for, i historiebøkene?

I de siste tiårene har det skjedd så grunnleggende forandringer på mange arbeidsområder at en som hadde 'reist' fra 1950 til en arbeidsplass i dag, kunne fått store problemer med å forstå hva som foregår. Og mange unge i dag vet lite om hvordan det arbeidet de har, var for bare få tiår siden.

Her dreier det seg ikke bare om tekniske endringer med digitalisering og automatisering, men om nye omgangsformer, nye normer for hva som er akseptabelt og ikke, nye mønster for hvilke arbeidsoppgaver som passer for menn og kvinner, og nye måter å lede og kontrollere arbeid på. Ofte er det også stor forskjell på hva som står i avtaler og regler og hvordan arbeidsforholdene er i praksis. Det har mange av oss erfart.

Mange sider ved våre arbeidshverdager legger ikke etter seg skriftlige spor. Iblant er arbeidsforholdene også slik at noen helst ikke vil det skal skrives eller sies noe om det. Det er mye som preger et arbeid, som for den som opplever det, er viktig uansett hvor lite det setter av skriftlige spor etter seg. Dette kan også være sider ved arbeidet som har vært trivelig eller ærefullt. Bare den som selv har levd med et arbeid eller yrke er i stand til å fortelle om hvordan forholdene i og omkring arbeidet ble opplevd.

For at det i skal kunne skrives historie også om folks arbeid fra den tida vi selv lever i, og har levd i, er det viktig at noen setter i gang prosjekter med å samle minner fra ulike lokale arbeidsmiljøer.

Hva kan vi da skrive om?

 

Bildene er fra arbeiderboligen på Klevfos Industrimuseum. Foto: Ingar Kaldal

 

 

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:


 

Sist oppdatert 17.8.2011
2006©Ingar Kaldal