Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARBEIDSARVENS MINNEARKIVER


Her er en oversikt over materiale som er kommet inn til prosjekter som har samarbeidet med Arbeidsarven. Bidragene har kommet inn delvis som ledd i lokale delprosjekter, og delvis uavhengige bidrag. Minnematerialet er arkivert og sikret for framtida ved de museene som deltok i innsamlingen, og i kopiform i Arbeidsarvens arkiv.

Fra prosjekter i samarbeid med Arbeidsarven:

 • Minner fra M. Peterson & Søn AS i Moss
 • Minner fra Løkken Verk
 • Minner fra Norsk Sagbruksmuseums minneinnsamling - kommer senere.
 • Minner fra Moss glasværk
 • Minner fra Værven-prosjektet (Moss Verft)
 • Minner fra Il-O-Van i Moss
 • Minner fra TrioVing i Moss
 • Minner fra Helly Hansen i Moss
 • Minner fra Bygdekvinnelagets medlemmer
 • Minner fra Bygdekvinnelagets minnekonkurranse for innvandrerkvinner
 • Intervjuer med arbeidere ved Rena Kartongfabrikk, samlet inn sommeren 2006

Andre bidrag

 • Ingeniørminner - Truls Nygaard har laget et nettsted hvor han presenterte minner fra et ingeniørkull fra Norges Tekniske Høgskole i 1962
 • Helga Bjørge, f. 1914. Lærer og kursforfatter ved Norsk Korrespondanseskole, Oslo.
 • Asbjørn Martin Sandaas, f. 1946, sjømann. Intervjuet av Helen Sandaas.
 • Intervju med husmor i Horten på 1950-60-tallet (utført av Kathrine Hov)
 • Kari Høibjelke Hermansen, f. 1951, pleieassistent på sykehjem. Intervjuet av Maria Høibjelke Hermansen.

TIDLIGERE UTFØRTE minneinnsamlinger og andre arkiver med minner om arbeid - det finnes mye minnemateriale om arbeid som er samlet inn tidligere, og som er arkivert ulike steder. Her er et tilfeldig og ufullstendig utvalg:

 • Intervjuer om 'Industrisamfunnet i omstilling - sett igjennom barns øyne'
 • Minnesamlinger ved Akershus fylkesmuseum
 • Minnesamlinger ved Norsk Skogmuseum, Elverum
 • Minnesamling ved Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo
 • Minnesamling ved Norsk Sagbruksmuseum
 • Minnesamling ved Rana Museum
 • Minnesamling ved Norsk Industriarbeidermuseum
 • Minnesamling ved Moss by- og industrimuseum
 

 

 

 

 

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 28.03.2021
2009©Ingar Kaldal