Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Prosjektet ledes av:

Ingar Kaldal, Institutt for historiske studier, NTNU, N-7491 Trondheim.

Her er noen personer som på ulike måter har bidratt ekstra til prosjektet:

Bjørg Holsvik er den historikeren som framfor noen andre har engasjert seg i prosjektet, og gjennom sin aktivitet som museumshistoriker i Moss har startet og gjennnomført mange gode prosjekter - som har vært drevet i Arbeidsarvens ånd. Hun er ansatt ved Moss by- og industrimuseum.

Lars K. Christensen gav på prosjektets første idéseminar i Køpenhavn i desember 2005 mange verdifulle råd for hvordan nettsider kunne lages for dette formålet. Han er historiker og arbeider ved Nationalmuseet i Køpenhavn.

Ingvild Hovland Kaldal laget de tegningene som brukes i hjørnene på nettsidene. Hun er kunstner, utdannet i Göteborg og Malmø.

Lars-Ole Aasgård har gitt mange verdifulle råd i arbeidet med å lage nettsidene. Han er lokomotivfører på Østfoldbanen, og lager nettsider for bl.a. Lokomotivmannsforbundet.

Hilde Gunn Slottemo var høsten 2006 lønnet for å være med på å utvikle et større forskningsprosjekt på feltet, og var i startfasen en viktig samtalepartner i utviklingen av Arbeidsarven. Hun er historiker, nå ansatt ved Nord Universitet, Levanger.

Noen av de som har deltatt i seminarer og tilhørt et faglig nettverket omkring prosjektet:

Jacob Bjerring-Hansen, Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Rømersgade 22, DK-1362 København K.

Eva Blomberg, Da ansatt ved Mälardalens högskola, ISB, Box 883, 721 23 Västerås.

Lars K. Christensen, Nationalmuseet, Forsknings- & Formidlingsafdelingen, Danmarks Nyere Tid, Frederiksholms Kanal 12, DK - 1220 København K.

Berit Gullikstad, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU, N-7491 Trondheim.

Annette Ekelund Hansen, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Rømersgade 22, DK-1362 København K.

Bjørg Holsvik, Moss by- og industrimuseum, Fossen 21/23, 1530 Moss.

Susanna Hedenborg, Ekonomisk-historiska institutionen, Box 513, 751 20 Uppsala.

Gunhild Lurås, Norsk Industriarbeidermuseum, Vemork, N-3660 Rjukan.

Lars Olsson, Institutionen för Humaniora, Historia, Växjö universitet, 351 95 Växjö.

Hilde Gunn Slottemo, Høgskolen i Nord-Trøndelag, N-7600 Levanger.

Hanna Snellman, Etnologiska institutionen, PB 59, FIN-00014 Helsinki university.

Hans Jakob Ågotnes, Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Universitetet i Bergen, Sydnesplassen 12/13, 5007 Bergen.

 

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.10.2016
2006©Ingar Kaldal