Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HVA ER ARBEIDSARVEN?


Arbeidsarven er et nettsted for

  • alle som mener at det er viktig og interessant å skrive historie om det arbeidet folk har fylt sine liv med
  • alle som vil bidra til arbeidets historie ved å skrive noe om eget arbeidsliv, samle inn minner fra en arbeidsplass, ta arbeid opp som tema i sin forskning, eller lage noe om arbeid i sin undervisning på skolen
Prosjektet ledes av Ingar Kaldal, som arbeider som historiker ved NTNU i Trondheim. Han har arbeid som ett av sine forsknings- og undervisningstemaer. Les mer om arbeidsarven som idé og prosjekt her.


Singer symaskin (som finnes på utallige museer, her fotografert på et museum i byen Cervo i Italia). Foto: Ingar Kaldal

 

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Sist oppdatert 19.10.2016
2006©Ingar Kaldal