Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

OM HVA..
.. kan vi skrive, når vi vil fortelle om våre arbeidsliv?

Det er viktig at den som vil skrive ned noe om sitt arbeidsliv, velger temaer og perspektiver selv, ut fra hva en selv ser som viktig i det livet en har levd.

Samtidig vet alle at det kan være vanskelig å komme i gang med å skrive. Derfor trenger de fleste råd og tips. Her er noen tips.

1, Generelle spørsmål som de fleste trolig kan skrive noe om.

2. Mer spesielle temaer å skrive om, hvis en vil.

 

Klevfos Industrimuseum. Foto: Ingar Kaldal

 

 

 

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 19.10.2016
2006©Ingar Kaldal