Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ibsen er kulturarv
Røros er kulturarv
domkirka
heimebrenning
den gamle postveien
nå er moderne fabrikker også kulturarv
og vaskebrettet, spissteltet, telefonkiosken, Amazonen, bensinlighteren, Agnar Mykle, sjekkheftet,
og mye annet som har preget
våre liv inntil nylig, og
før vi aner det, er 'historie'

ARBEIDSARVEN ble til som et nettprosjekt som ble utviklet og drevet av Ingar Kaldal i årene 2006-2016.

Arbeidsarven-prosjektet handlet om et tema som historiebøkene har lett for å glemme bort, selv om det handler om noe de FLESTE menneskene i ALLE epoker av historien har brukt MEST av sin tid til, nemlig:

arbeid

Målet med arbeidsarven
var (og er) å hjelpe fram, minne- og historieprosjekter som handler om arbeid. Noen av de nettsidene som ble laget av prosjektet i årene 2006-2016, er nå lagret på den nettsida du her er inne på, og kan leses ved å følge linker på denne sida. Det er et håp at det som her ble gjort, fortsatt kan inspirere til å forstå at alt arbeid har ei historie, verdt å minnes..

Noen arbeidsplasser glemmer vi lett fordi de finnes på steder vi ikke ser, f.eks. under jorda, eller fordi de er blitt borte, og 'hører fortida til'.
Bildene ovenfor og i margen er fra Orkla Industrimueum på Løkken i Sør-Trøndelag (ovenfor) og Arbejdermuseet i Køpenhavn (margen).
Foto: Ingar Kaldal

Sist oppdatert 27.03.2021
2006©Ingar Kaldal

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet: