Om Arbeidsarven:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ARBEIDSARVENS HISTORIEFORMIDLING ..

.. bøker og artikler

Her presenteres ny litteratur, bøker og artikler, som er publisert i tilknytning til Arbeidsarven og prosjekter som Arbeidsarven samarbeider med .

Publikasjoner med materiale fra lokale Arbeidsarven-prosjekter):

  • Bjørn A. Grønna. Et arbeidsliv på Cellulosen. Prosjekt Arbeidsarven Moss. Flisby'n Forlag 2014.
  • Erik Sannes. Rena Kartonfabrik, Bedriften i Skogen, 12. april 1913-28. oktober 1998. En 100 årsmarkering. Rena 2013
  • Irene Torstenson. 49 år i sol og regn. Arbeidsdager ved Helly Hansen og Hansen Protection AS. Prosjekt Arbeidsarven, Moss. Flisby'n Forlag 2013.
  • Henry Walter Brinchmann. En kanalgutts erindringer. Oppvekst og arbeid 1930-58. Prosjekt Arbeidarven, Moss. Flisby'n forlag 2012.
  • Jan-Erik Olsen. Liv og arbeid 1945-2008 - Fortalt av Jan-Erik Olsen. Prosjekt Arbeidsarven Moss. Flisby'n forlag 2011.
  • Conny Dal. Et liv i landbruket på Romerike. Prosjekt Arbeidsarven Romerike. Flisby'n forlag 2010.
  • Solveig Falkenberg Krog. Minner fra et småbruk på 1950- og 60-tallet. Prosjekt Arbeidsarven Østfold. Flisby'n forlag 2010.

 

Andre tips om bøker som formidler temaer fra arbeidets historie:

Ei bok som ble publisert før Arbeidsarven ble påstartet, men som kan sees som en publikasjon av et slag som Arbeidarven gjerne bidrar til å få til mer av, er: Ingar Kaldal og Astrid Karlsmoen. Astrids dagbok. Småbrukerliv 1970-1973. Tapir Akademisk Forlag, Trondheim 2004.

Et godt eksempel på hvordan en kan skrive om arbeid som en selv kjenner godt, og samle både bilder og minner om det i ei lærerik bok, er boka Silostøyping på 1960- og 70-talet. Eit spenstig kapittel i sunnmørsk landbrukshistorie. Den er skrevet av Odd Tarberg, og bygger på minner fra flere som deltok i dette spesielle arbeidshistoriske kapittelet.

 

 

 

 

 

 

 


Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 28.03.2021
2010©Ingar Kaldal