Om Arbeidsarven
:

Skriv om arbeid:

Bilder fra arbeid:

 

 

 

 

 

 

 

 


HVORDAN OVERLATE

.. det du har skrevet, til et arkiv, museum eller prosjekt som tar vare på det for framtida?

Før du leverer fra deg det du har skrevet, til et prosjekt, arkiv eller museum som har lovt å ta vare på det for framtida, bør du sikre deg at materialet ikke kan misbrukes. Det kan du gjøre ved å fylle ut et registreringsskjema med opplysninger om deg selv, det materialet du sender inn, og hvordan du vil tillate at det brukes. Noen prosjekter eller museer lager sine egne skjemaer for slikt. Hvis ikke kan du bruke dette:

Her finner du et registreringsskjema i Word-format (som du kan fylle ut på din PC, lagre og sende inn som vedlegg i epost)

Her finner du skjemaet i PDF-format (som du kan printe ut og fylle ut for hånd)

Uansett hvordan du sender fra deg noe du har skrevet om ditt arbeidsliv, er det viktig at du bevarer en kopi av både skjema og hele materialet selv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeidsarvens
arkiver:

Mer å lese om arbeid:

Kolleger og venner som har bidratt til prosjektet:

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert 17.8.2011
2006©Ingar Kaldal