Skogskulturer

Heimesida mi er her 
I min forskning om skogskulturer og skogens menn retter jeg søkelyset mot hvordan ‘natur’, ‘arbeid’ og ‘frihet’ har vært konstituert med ulike betydninger og meningsinnhold i ulike kontekster hvor skogen har vært viktig. I dette feltet har jeg kontakt og samarbeid med forskere fra bl.a. historie, litteraturvitenskap, antropologi, geografi og folkloristikk, og forskere i ulike deler av verden. Et grunnleggende grep i prosjektet går ut på å legge vekt på å utnytte narrative trekk ved materialet i tolkningene. Dette skal gjøres på grunnlag av ellers ulike typer kilder (fra skjønnlitteratur til muntlige minner og museumsframstillinger), og analysene henter inspirasjon fra flere fagtradisjoner (fra geografi og antropologi til litteraturteori, folkloristikk og muntlig historie).


This page was updated on Oct 19 2016.
ingar.kaldal@ntnu.no