ingar
kaldal

heimeside

Arbeid,
kultur,
makt og
fellesskap


Ingar Kaldal
arbeider som historiker ved NTNU i Trondheim

Noen andre
prosjekter og
bøker om
arbeid,
kultur,
makt og
fellesskap

(klikk på bildene
for mer info)

 

 

 

'

 

 

 

 

 

 
2020©Ingar Kaldal
Sist oppdatert 08.06.2020

Om prosjektet:

Endringer i ordbruk, fortelling og tenkemåter om
arbeid, makt og fellesskap fra 1950 til i dag

Dette er et prosjekt om hvordan kulturelle betydninger og tenkemåter om arbeid, makt og fellesskap har gjennomgått forandringer fra 1950-årene til i dag. I 2014 ga jeg ut ei bok om et mer avgrenset tema, om hvordan tenkemåter om trakassering ble endret etter at den nye Arbeidsmiljøloven fra 1977 satte fokus på psykososiale arbeidsforhold. Etter det har arbeidet med dette feltet stått i pause av flere grunner (bl.a. for å skrive ei bok om minner (utg 2016), og ei om skogens menn). I mange år har jeg samlet materiale om hvordan det i nyere tid er blitt fortalt om arbeid, makt og fellesskap. Et par år framover (fra 2020) er dette et av mine prioriterte prosjekter.

Prosjektet handler om kulturelle sider ved folks arbeid. Da hører makt med (fordi den alltid er til stede, både i hverdagen og i måtene vi snakker på om arbeid). Slik sett skal fokus rettes både mot ledere og ledelse, men først og fremst mot hvordan fellesskap og solidaritet har endret betydning i skiftende arbeidskontekster de siste 70 årene. Hvilke forhold har mennesker i ulike miljøer hatt til seg selv som arbeidende, til arbeidet - og arbeidet som del av livet, og til arbeidskamerater, kolleger, fellesskap, samhold og maktforhold - som arbeidet har vært del av?

Undersøkelsen starter egentlig med 1950-årene, da spørsmål om fellesskap og solidaritet var preget av sosialdemokratiet og industrisamfunnets tenkemåter. Men mer systematisk og grundig skal det handle om endringene fra 1960-70-årenes brytninger og motkulturer, via 1980- og 90-årens konkurransefokus og nyliberalisme, til mer åpne og flertydige utviklingstrekk i tiårene etter 2000.

Kildematerialet i dette prosjektet er i hovedsak aviser og litteratur, men til en viss grad også muntlig fortalte minner. Ved hjelp av digitale avisdatabaser kan offentlige ytringer om temaet kartlegges effektivt og målrettet. Samtidig finnes arkiver med bl.a. magasiner fra fagbevegelsen tilgjengelig på nett.

Metoden er å tolke språklige, narrative og semiotiske trekk ved tekster og ytringer om arbeid og arbeidsforhold, for å få fram grunnleggende betydninger og tenkemåter i det som ellers lett kan sees som selvsagt, uskyldig og tatt for gitt. Tekster fra saker og debatter skal brukes ikke til å skrive om hendelser, men til å tolke fram kulturelle koder og mønstre i folks forhold til sitt arbeid og sine arbeidsforhold.

 

Artikler fra samme prosjekt:

Taust maktmisbruk på arbeidsplassen. Kronikk i Fagbladet 1/2019. Last ned og les den her. Den er også publisert på på nett 3.1.2019. Artikkelen kan leses her

Mobbing eller maktmisbruk når sjefen mobber? Kronikk i Fagbladet 5 - 2014 (mainummeret av medlemsbladet til Fagforbundet, som har 330000 i opplag). Les artikkelen her (pdf) (Tittelen på artikkelen har Fagbladet-redaksjonen funnet på, min tittel var 'Når sjefen trakasserer - mobbing eller maktmisbruk'?)

Anstrengende arbeidsliv. Kronikk i Klassekampen 30. april 2014. Les artikkelen her: del 1 - og her: del 2 (Tittlen på artikkelen fant avisa på, jeg hadde tittelen 'Tøffere arbeidsliv - og ordenes makt')

Makta som syk - og vi som avmektige. I: Fagbladet 5/2012, s. 54-55 (medlemsblad for Fagforbundet)

Trakassering og autoritære sjefer. Naturliggjøring av nyliberale tenke- og talemåter fra starten av 1980-årene. I: Arbeiderhistorie 2012 (årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek). Les artikkelen her (pdf)

Tidligere publikasjoner om samme tema:

Bokmelding i Salongen.no. Nettstedet for filosofi og idéhistorie. Om Lars Fr. Svendsen. Arbeidets filosofi. Oslo 2011 (kommer snart). Les artikkelen her (på nettet)

Arbeidets avpolitisering. I:Heismontøren. Medlemsblad for Heismontørenes Fagforening 4 - 2011.

Kulturelle grenseflyttinger om rett og galt på jobben i tida omkring 2000. Paper til sesjonen ’Nyliberalisme i arbeid og dagligliv’ på Det 27. nordiske historikermøtet i Tromsø 11.-14. august 2011. Les paperet her (pdf)

Historisk kulturanalyse som øvelse i maktkritikk og samfunnsendring . I: Tidsskrift for kulturforskning 4/2010.

Framover til fortida - historisk erfaringsskaping i kampen mot 'Frp-samfunnet' I: Magnus Olofsson (red), Arbetarhistoria idag: Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007. Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 3, Big Bad Books, Malmö, 2009; ISBN:978-91-633-4638-5. Les artikkelen her (pdf - trykk rotér til høyre i pdf-leseren så blir den lettere å lese på skjermen)

How are meanings of work being constituted narratively in memories of work. Paper given at the 2006 Narrative Matters Conference - The Storied Nature of Human Experience: Fact and Fiction , May 25 - 27, 2006, Acadia University , Wolfville , Nova Scotia. 8 s.

Cultural Heritage of Work Methodological Problems and Possibilities in Interpretations of Memories from Work. Paper written for the conference Memory and Narration ­ Oral History Research in the Northern European Context, Helsinki 15­-17 November 2006. 12 s.

Arbeid og arbeidsfolk i lokal historie. I: Heimen 2/1998. Les artikkelen her (pdf)

Kvinnelig og mannlig i skogsbygdas arbeidsliv - slik det fortelles fra tida etter 1930 i Trysil og Nord-Värmland. I: Heimen 4/1998.

Frå "folkekultur" til "arbeidarkultur"? I: Historisk Tidsskrift 1/1995. Les artikkelen her (pdf).

Arbejdets kulturer - hvordan studere dem? I: Arbejderhistorie 1995 . København. Les artikkelen her (pdf)

Det gode arbeid og de gode arbeidere - om normer og verdier i arbeidslivet som historisk tema. I: Arbeiderhistorie 1994. Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Oslo (s.103- 125). Les artikkelen her (pdf).

Ære og fellesskap blant ufaglærte kroppsarbeidarar - for eksempel i fabrikken, på hamna og i skogen i Follafoss. "Paper" til nordisk konferanse om skogsarbeidarhistorie i Trondheim 7.- 9.11.1990 (21s).

Från arbetare i politiken til politiken i arbetet? Arbetslivsforskning i Norge. i Arbetarhistoria 4/1989 (s.25-30). Les artikkelen her (pdf)